IJPCast #4 - Marek Balogh

Pokračovanie našej sionisticko-európsko-nábožensko-politicko-konšpiračno-slobodomurárskej kovnerzácie.